Wat is supervisie en wat is het doel?

Supervisie zie ik als een reis die we samen starten. We bereiden de reis voor, kijken waar we naar toe gaan en welke middelen we nodig hebben om dat doel te bereiken. Het is belangrijk dat jij als supervisant de regie over jouw eigen persoonlijke reis (leerproces) in handen neemt of dat je dat leert te nemen.

Supervisie beweegt zich tussen twee polen. Je persoonlijke identiteit en de beroepsidentiteit. Het is belangrijk om daar een evenwicht tussen te vinden. Supervisie is niets meer of minder dan een bruikbaar instrument om je beroep/functie zelfstandig uit te kunnen oefenen en persoonlijk beter te kunnen begrijpen, het geeft je inzicht in je eigen handelen. Dus hoe wil ik deze functie op mijn eigen manier kunnen uitoefenen?

Supervisie gaat over reflectie op jouw beroepsmatig handelen, reflecteren op je eigen houding en houding als professional binnen je huidige werksituatie. Samen kijken we tegen welke zaken jij aanloopt binnen jouw werkcontext en hoe we dit door analyse van gedrag kunnen benaderen, begrijpen, uitdagen en uiteindelijk op kunnen lossen. Uiteindelijk is het doel dat de kwaliteit van dienstverlening van jou als supervisant aan je klant, cliënt of collega verbeterd.

Binnen jouw werksituatie fungeer je als professional met je eigen professionele identiteit maar je neemt ook altijd je eigen persoon mee binnen die werkcontext. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn en daar binnen supervisie mee aan de slag te gaan. Voor mij gaat de professionele ontwikkeling altijd hand in hand met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Reflectie speelt een belangrijke rol binnen supervisie. Samen kijken we hoe jij het beste kan reflecteren en op welke manier. Jij bepaalt zelf welke vragen en onderwerpen relevant zijn voor jouw leerproces.

Voor wie is supervisie?

Een supervisietraject kan worden ingezet als onderdeel van bijvoorbeeld jouw opleiding tot orthopedagoog-generalist of binnen de opleiding tot gezondheidszorg-psycholoog.

 • NVO basisorthopedagoog (her)registratie en NVO Orthopedagoog-generalist (her)registratie
 • NIP basispsycholoog (her)registratie Kind & Jeugd en opleidingstraject gezondheidszorgpsycholoog NIP
 • SKJ (her)registratie

Maar ook buiten deze opleidingstrajecten om kan een supervisietraject betekenisvol zijn. Voor iedereen die wil groeien binnen zijn/haar professie kan een supervisietraject van grote waarde zijn. Je moet het jezelf alleen nog gunnen.

Supervisietrajecten kunnen ook worden ingezet voor (her)registratie van verschillende beroepsregisters. Ik ben altijd bereid om met je mee te denken in wat ik voor jou kan betekenen. Wil je een sparringpartner om je verder te kunnen ontwikkelen binnen jouw functie? Dan ben je bij mij aan het goede adres.

Wat voor vragen kunnen worden behandeld in supervisie?

 • Hoe zorg ik dat mijn grenzen beter kan aangeven richting mijn collega/leidinggevende?
 • Hoe krijg ik inzicht in de conflicthantering richting mijn directe collega?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn collega durf aan te spreken op zijn/haar gedrag richting mij?
 • Hoe ga ik om met deze lastige cliënt?
 • Hoe geef ik op een goede manier leiding aan mijn team?
 • Hoe positioneer ik mij ten opzichte van mijn leidinggevende?
 • Hoe kom ik tot de juiste interventies binnen deze casus?

Wat is mijn werkwijze?

Introductiefase

Na een oriënterend gesprek stellen we samen vast of we een basis zien om met elkaar in zee te gaan. We spreken met elkaar over verwachtingen zodat deze helder zijn aan het begin van het traject. Naar aanleiding van dit gesprek stellen we samen een contract op en tekenen we het contract. We leggen daarin vast hoe het traject eruit gaat zien, hoeveel bijeenkomsten we inplannen en de duur van de bijeenkomsten en welke afspraken we maken over de werkwijze (bijvoorbeeld reflectieverslagen nav de bijeenkomsten, betaling enz.). Samen maken we een planning van de supervisiesessies.

Na drie bijeenkomsten hebben we een ‘klik’ evaluatie en kijken we samen of het traject doorgang kan vinden. In deze eerste sessies is er aandacht voor kennismaking en het opstellen van jouw doelen.

Middenfase

Na de klikbijeenkomst gaan we de diepte in en werken we aan de doelen die zijn opgesteld, eventueel stel je je doelen weer bij in deze fase. We leren van de werkervaringen die jij inbrengt binnen supervisie.

Eindfase

De laatste supervisiebijeenkomsten staan in het teken van oogsten, wat heb je bereikt en hoe vieren we jouw successen? Daarnaast hebben we oog voor de afronding en evaluatie van het supervisietraject.

Duur en hoeveelheid bijeenkomsten supervisie

Het aantal uren kan in het geval van een registratietraject met bepaalde eisen gepaard gaan. Soms verschillend die eisen per registratie. We kijken hier samen naar bij de start van een traject en bepalen hoeveel uren er nodig zijn voor jouw supervisietraject. Is er gene sprake van registratie eisen dan kijken we samen naar een traject op maat voor jou. Uit ervaring weet ik dat ongeveer 10 bijenkomsten van 1,5 uur nodig zijn om tot resultaat te komen met een frequentie van 1 maal per 2 a 3 weken. Er is dan voldoende tijd om aan je doelen te werken en gedragsverandering te realiseren in je handelen.

Een supervisietraject kan individueel plaatsvinden of in een groep van maximaal 3 personen.

Het voordeel van individuele supervisie is dat we ons helemaal focussen op jouw ontwikkeling, jouw doelen en jouw reis. In groepssupervisie leer je van elkaar, zie je waar anderen tegen aan lopen in de praktijk en maak je elkaar deelgenoot van jullie individuele reis. Voor beide vormen zijn voordelen te benoemen, het is ook net wat voor jou fijn werkt en waar je op dit moment aan toe bent, binnen jouw beroepsprofessie.

 • Individueel traject: minimaal 10 bijeenkomsten van 1,5 uur contacttijd (afhankelijk van jouw registratietraject en jouw wensen stemmen we meer uren af). Er wordt dan twee uur gerekend inclusief een half uur voorbereidingstijd.
 • Groepssupervisie: minimaal 10 bijeenkomsten van 2,5 uur contacttijd (afhankelijk van jouw registratietraject. Er wordt dan 3,5 uur gerekend inclusief een uur voorbereidingstijd voor 3 supervisanten.
 1. In het geval van groepssupervisie is de volgende regeling van kracht:
 • Het maximum aantal supervisanten bij groepssupervisie is drie;
 • Bij twee supervisanten dient de supervisie minimaal 50 supervisie-uren te omvatten per supervisant. Bij voorkeur dient de tijdsduur per zitting 2 à 2½ uur te zijn;
 • Bij drie supervisanten dient de omvang minimaal 55 supervisie-uren te zijn per supervisant. Bij
  voorkeur dient iedere zitting ongeveer 2½ uur te duren;
 • Bij groepssupervisie telt iedere zitting voor elke supervisant in haar totale omvang (voorbeeld: één zitting van 2 uur met meerdere supervisanten telt als 2 supervisie-uren voor iedere supervisant);
 • Evenals bij individuele supervisie dient de totale supervisieomvang bij groepssupervisie liefst gespreid te zijn over minimaal 20 zittingen. Bij groepssupervisie zijn de (mede)supervisanten gehouden aan vertrouwelijk omgang met de verstrekte informatie;