Wat is supervisie en wat is het doel?

Supervisie zie ik als een reis die we samen starten. We bereiden de reis voor, kijken waar we naar toe gaan en welke middelen we nodig hebben om dat doel te bereiken. Het is belangrijk dat jij als supervisant de regie over jouw eigen persoonlijke reis (leerproces) in handen neemt of dat je dat leert te nemen.

Supervisie beweegt zich tussen twee polen. Jouw persoonlijke identiteit en jouw beroepsidentiteit. Het is belangrijk om daar een evenwicht tussen te vinden. Supervisie is niets meer of minder dan een bruikbaar instrument om je beroep/functie zelfstandig uit te kunnen oefenen. Een manier om je huidige functioneren beter te begrijpen. Het geeft inzicht in je eigen handelen en hoe je dat eventueel kunt veranderen. Dus hoe wil ik deze functie op mijn eigen manier uitoefenen?

Supervisie gaat over reflectie op jouw beroepsmatig handelen, over reflecteren op je eigen houding en jouw houding als professional binnen je huidige werksituatie. Samen kijken we tegen welke zaken jij aanloopt binnen jouw werkcontext en hoe we dit door analyse van gedrag kunnen benaderen, begrijpen, uitdagen en uiteindelijk op kunnen lossen. Daarnaast is het doel dat de kwaliteit van dienstverlening van jou als supervisant aan je klant, cliënt of collega verbeterd.

Binnen jouw werksituatie fungeer je als professional met je eigen professionele identiteit maar je neemt ook altijd je eigen persoon mee binnen die werkcontext. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn en daar binnen supervisie mee aan de slag te gaan. Voor mij gaat de professionele ontwikkeling altijd hand in hand met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Reflectie speelt een belangrijke rol binnen supervisie. Samen kijken we hoe jij het beste kan reflecteren en op welke manier. Jij bepaalt zelf welke vragen en onderwerpen relevant zijn voor jouw leerproces.

Wat is supervisie en wat is het doel?

Supervisie zie ik als een reis die we samen starten. We bereiden de reis voor, kijken waar we naar toe gaan en welke middelen we nodig hebben om dat doel te bereiken. Het is belangrijk dat jij als supervisant de regie over jouw eigen persoonlijke reis (leerproces) in handen neemt of dat je dat leert te nemen.

Supervisie beweegt zich tussen twee polen. Jouw persoonlijke identiteit en jouw beroepsidentiteit. Het is belangrijk om daar een evenwicht tussen te vinden. Supervisie is niets meer of minder dan een bruikbaar instrument om je beroep/functie zelfstandig uit te kunnen oefenen en persoonlijk beter te kunnen begrijpen, het geeft je inzicht in je eigen handelen. Dus hoe wil ik deze functie op mijn eigen manier kunnen uitoefenen?

Supervisie gaat over reflectie op jouw beroepsmatig handelen, reflecteren op je eigen houding en houding als professional binnen je huidige werksituatie. Samen kijken we tegen welke zaken jij aanloopt binnen jouw werkcontext en hoe we dit door analyse van gedrag kunnen benaderen, begrijpen, uitdagen en uiteindelijk op kunnen lossen. Daarnaast is het doel dat de kwaliteit van dienstverlening van jou als supervisant aan je klant, cliënt of collega verbeterd.

Binnen jouw werksituatie fungeer je als professional met je eigen professionele identiteit maar je neemt ook altijd je eigen persoon mee binnen die werkcontext. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn en daar binnen supervisie mee aan de slag te gaan. Voor mij gaat de professionele ontwikkeling altijd hand in hand met jouw persoonlijke ontwikkeling.

Reflectie speelt een belangrijke rol binnen supervisie. Samen kijken we hoe jij het beste kan reflecteren en op welke manier. Jij bepaalt zelf welke vragen en onderwerpen relevant zijn voor jouw leerproces.