Wat is mijn werkwijze?

Introductiefase
Na een oriënterend gesprek stellen we samen vast of we een basis zien om met elkaar in zee te gaan. We spreken met elkaar over verwachtingen zodat deze helder zijn aan het begin van het traject. Naar aanleiding van dit gesprek stellen we samen een contract op en tekenen we het contract. We leggen daarin vast hoe het traject eruit gaat zien, hoeveel bijeenkomsten we inplannen en de duur van de bijeenkomsten en welke afspraken we maken over de werkwijze (bijvoorbeeld reflectieverslagen nav de bijeenkomsten, betaling enz.). Samen maken we een planning van de supervisiesessies.

Na drie bijeenkomsten hebben we een ‘klik’-evaluatie en kijken we samen of het traject doorgang kan vinden. In deze eerste sessies is er aandacht voor kennismaking en het opstellen van jouw doelen.

Middenfase
Na de klikbijeenkomst gaan we de diepte in en werken we aan de doelen die zijn opgesteld, eventueel stel je je doelen weer bij in deze fase. We leren van de werkervaringen die jij inbrengt binnen supervisie.

Eindfase
De laatste supervisiebijeenkomsten staan in het teken van oogsten, wat heb je bereikt en hoe vieren we jouw successen? Daarnaast hebben we oog voor de afronding en evaluatie van het supervisietraject.

Wat is mijn werkwijze?

Introductiefase
Na een oriënterend gesprek stellen we samen vast of we een basis zien om met elkaar in zee te gaan. We spreken met elkaar over verwachtingen zodat deze helder zijn aan het begin van het traject. Naar aanleiding van dit gesprek stellen we samen een contract op en tekenen we het contract. We leggen daarin vast hoe het traject eruit gaat zien, hoeveel bijeenkomsten we inplannen en de duur van de bijeenkomsten en welke afspraken we maken over de werkwijze (bijvoorbeeld reflectieverslagen nav de bijeenkomsten, betaling enz.). Samen maken we een planning van de supervisiesessies.

Na drie bijeenkomsten hebben we een ‘klik’-evaluatie en kijken we samen of het traject doorgang kan vinden. In deze eerste sessies is er aandacht voor kennismaking en het opstellen van jouw doelen.

Middenfase
Na de klikbijeenkomst gaan we de diepte in en werken we aan de doelen die zijn opgesteld, eventueel stel je je doelen weer bij in deze fase. We leren van de werkervaringen die jij inbrengt binnen supervisie.

Eindfase
De laatste supervisiebijeenkomsten staan in het teken van oogsten, wat heb je bereikt en hoe vieren we jouw successen? Daarnaast hebben we oog voor de afronding en evaluatie van het supervisietraject.